Sanatorium Oferta

W Sanatorium prowadzone są:

  • turnusy rehabilitacyjne dla osób ze schorzeniami narządu ruchu w ramach prewencji rentowej ZUS (skierowanie od lekarza orzecznika ZUS),
  • kuracjusze pozamiejscowi kierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą korzystać z turnusów z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej z dopłatą za zakwaterowanie i wyżywienie.

Istnieje także możliwość wykupienia turnusów przez osoby komercyjne.

 

Facebook